Podeu contactar amb els administradors de Hemeroteca Digital a:

Formulari en línia: Comentaris
Correu electrònic: biblioteca.itb@institutdelteatre.cat